Listopadowe spotkanie RO 11

PONIEDZIAŁEK, 14 Listopda 2022 O 18:30 Spotkanie RO 11 SP 4, ul. Żwirki i Wigury 49 (wejście od Mohna), sala 222 

  1. Otwarcie zebrania, powitanie.  
  2. Stwierdzenie quorum.  
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z 17.10.2022
  5. Zwiększenie transparentności działań rady-pomysły, podział zadań.
  6. Wnioski na 48.Sesję Rady Miasta. 
  7. Wolne wnioski i wnioski od mieszkańców.
  8.  Zamknięcie zebrania. 

zamknij x