GŁOSOWANIE NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2019

 Każdy mieszkaniec Torunia, który ma co najmniej 16 lat, może głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Każdy ma do dyspozycji sześć głosów i może je wykorzystać w głosowaniu na dwa rodzaje zadań: ogólnomiejskie oraz lokalne.   Zadania ogólnomiejskie dotyczą całego Torunia. Podczas głosowania można oddać jeden, dwa lub trzy głosy na projekty z listy ogólnomiejskiej.   Zadania lokalne dotyczą poszczególnych rejonów miasta (13 części).     Również można oddać jeden, dwa lub trzy głosy na projekty tylko z jednej listy lokalnej.    Głosować można: - przez Internet, poprzez system www.budzet.torun.pl - poprzez wypełnienie papierowej karty do głosowania, którą można wrzucić do urny  w wyznaczonym punkcie:

       •  PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00
       • PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 B od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00
      • PIUM – Podgórz, ul. Poznańska 52 od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-16:00
     • PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38 od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00
    • PIUM - PLAZA, ul. Broniewskiego 90 od wtorku do piątku, godz. 11.00-19.00 w soboty, godz. 9.00-17.00
   • Wydział Ewidencji i Rejestracji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25 od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-17:00
  • Wydział Spraw Administracyjnych, ul. Batorego 38/40 od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-17:00
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39 od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30
 • Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12 od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 17:00 

 - przysyłając wypełnioną  kartę do glosowania pocztą zwykłą na adres:  Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

zamknij x