Konsultacje w sprawie zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej

  • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej rozpoczął konsultacje dotyczące wypracowania zmian w przebiegu poszczególnych linii i korekt w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.
  • Każdy mieszkaniec może złożyć swoje uwagi i propozycje przesyłając je drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną w pierwszym etapie konsultacji -  do 6 maja 2022 r.
  • Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć w załączniku „Konsultacje MZK” albo na stronie https://www.konsultacje.torun.pl/pl/jak-zmienic-przebieg-i-czestotliwosc....

zamknij x