Pamiętaj! Złóż deklarację do 30 czerwca!

  • Dzień 30 czerwca 2022 r. jest ostatnim dniem ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
  • Deklarację można złożyć: drogą elektroniczną przez Internet: www.zone.gunb.gov.pl  lub
  • w formie papierowej, którą można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń tel. 56 611 84 58
  • Druki formularzy są na stronie: https://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=483%20title= 

zamknij x