Pierwsze powakacyjne zebranie Rady Okręgu.

24 września o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 34 odbędzie się zebranie Rady Okręgu. PORZĄDEK SPOTKANIA   

 • 1. Przyjęcie porządku zebrania
 • 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.06.2018 r.
 • 3. Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
 • 4. Omówienie przeprowadzonych spotkań: Spotkanie na Komisji Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miasta Torunia, Spotkanie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Toruniu
 • 5. Budżet partycypacyjny 2019 – przyjęte projekty do realizacji
 • 6. Zgłoszenie projektów inwestycyjnych w Czerniewicach do Budżetu Miasta Torunia na 2019 r.
 • 7. Sprawy bieżące
 • 8. Inne sprawy - wolne wnioski
 • 9. Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie
 • 10. Ustalenie terminu następnego spotkania
 • 11. Zakończenie zebrania

zamknij x