Zbranie Rady Okręgu Nr 4

4 marca o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 34 (sala nr 10) odbędzie się zebranie Rady Okręgu. PORZĄDEK SPOTKANIA    

 • Przyjęcie porządku zebrania
 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 10.12.2018 r.
 • Przedstawienie wysłanej i otrzymanej korespondencji
 • Omówienie przeprowadzonych spotkań: Spotkanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMT; Spotkanie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Toruniu; Spotkanie w Wydziale Inwestycji i Remontów UMT; Konsultacje społeczne  dotyczące „Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu”
 • Zmiany w procedurze budżetu partycypacyjnego („budżet  obywatelski”)
 • Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami Czerniewic
 • Sprawy bieżące
 • Inne sprawy - wolne wnioski
 • Rozpatrzenie propozycji zadań do realizacji w najbliższym czasie
 • Ustalenie terminu następnego spotkania
 • Zakończenie zebrania

 Przewodniczący Rady Okręgu Nr 4 w  Czerniewicach                                                                                                 Wiesław Kania  

zamknij x