Zebranie Rady Okręgu Nr 4

 • 25 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne zebranie Rady Okręgu Nr 4.
 • PORZĄDEK SPOTKANIA
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 21.02.2022 r. (patrz: Protokół ze Spotkania Rady Okręgu Nr 4 - 21.02.2022 | Serwis Rad Okręgów (torun.pl))
 3. Przedstawienie wysłanej korespondencji: WŚiE UMT ws. utrzymania zieleni, MOSiR ws. utrzymania obiektów i terenów rekreacyjno-sportowych, WGK UMT ws. realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku,Interwencje do MZD ws. bieżących napraw nawierzchni ulic na osiedlu
 4. Przedstawienie otrzymanej korespondencji: WŚiE UMT ws. podjętych działań utrzymania zieleni, WKSiI UMT ws. Konsultacji społecznych zmian linii i korekt
 5. Przeprowadzone spotkania: WGK UMT ws. likwidacji składowiska odpadów w Czerniewicach, WŚiE UMT ws. pomników przyrody w Czerniewicach
 6. Złożenie przez mieszkańców Torunia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
 7. Inne sprawy - wolne wnioski
 8. Propozycje zadań do realizacji w najbliższym czasie
 9. Ustalenie terminu następnego spotkania
 10. Zakończenie zebrania

 

 • Przewodniczący Rady Okręgu nr 4 Czerniewice
 • Wiesław Kania 

 Przebieg spotkanie w prezentacji: Przebieg spotkania Rady Okręgu nr 4 - 25.04.2022 | Serwis Rad Okręgów (torun.pl)

zamknij x