Zebranie Rady Okręgu nr 4 - 1.07.2024

1 lipca 2024 roku o godz. 18.00 w Centrum Aktywności Lokalnej (sala parafialna) przy ul. Włocławskiej 256 odbędzie się kolejne zebranie Rady Okręgu nr 4.

 • PORZĄDEK SPOTKANIA:
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przedstawienie wysłanej korespondencji: - Pismo do MPU w Toruniu – wnioski do Planu ogólnego Torunia; - Pismo do Prezydenta Miasta Torunia – lista zadań i spraw dotyczących Czerniewic;- Pismo do WŚiE UMT –  utrzymanie zieleni na terenie osiedla; - Interwencje (e-maile) skierowane do: MOSiR, WŚiE UMT, MPO i MZD
 3. Przedstawienie otrzymanej korespondencji - Pisma i e-maile: MZD, Biura Rady Miasta Torunia, MPU, Prezydenta Miasta Torunia, Stowarzyszenia Wędka, Nadleśnictwa Gniewkowo, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, WKSiI UMT
 4. Przeprowadzone spotkania: W Szkole Podstawowej 34 z pracownikami MPU ws. Planu ogólnego Torunia; - Wizje lokalne w Czerniwicach: ws. sterowania oświetleniem terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej; ws. odbioru chodnika na ul. Włocławskiej i ws. oględzin pasa drogowego po robotach ułożenia sieci światłowodowej
 5. Wydarzenia: Uroczyste zaprzysiężenie Prezydenta miasta Torunia Pawła Gulewskiego; XXIV Festyn Parafialny – „Tu są moje Czerniewice”; Spotkanie Prezydenta z Radami Okręgów: Kaszczorek, Bielawy-Grębocin i Czerniewice
 6. Sprawy bieżące
 7. Inne sprawy - wolne wnioski: Raport wstępny konsultacji społecznych – Jaka scena w Czerniewicach; Lista zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025; Warto poznać artykuły z serwisu Urzędu Miasta Torunia: „Toruń zobowiązuje”;   „Tu są moje Czerniewice”; „BO-2025 – Znamy lity projektów”;  „Drugie spotkanie z Radami Okręgów”,„Przeprowadzimy audyty”   www.torun.pl
 8. Propozycje zadań do realizacji w najbliższym czasie
 9. Ustalenie terminu następnego spotkania
 10. Zakończenie zebrania

zamknij x