Zebranie Rady Okręgu Nr 4 - 23.01.2023

 • 23 stycznia 2023 roku odbędzie się kolejne zebranie Rady Okręgu Nr 4.
 • PORZĄDEK SPOTKANIA
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 28.11.2022 r. 
 3. Przedstawienie wysłanej korespondencji: WŚiE UMT - uwagi do projektu zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej; WKSiI UMT - uwagi do Regulaminu budżetu obywatelskiego;BRMT - ws. funkcjonowania  Rad Okręgów; Nadleśnictwo Gniewkowo - ws. prac leśnych prowadzonych w Czerniewicach
 4. Przedstawienie otrzymanej korespondencji: WKSiI UMT - ws. konsultacji społecznych; WŚiE UMT - ws. projektu zieleni; Stowarzyszenie Sursum Corda - ws. pomocy prawnej; Interwencje - ws. prowadzonych prac leśnych; BRMT - ws. opinii dla inwestycji lokalnych zaplanowanych w 2023  
 5. Przeprowadzone spotkania: WŚiE - ws. przedstawienia projektu zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej; MZD - omówienia bieżących spraw drogowych w Czerniewicach
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2022 na O/M Czerniewice
 7. Zadania inwestycyjne O/M Czerniewice przyjęte do realizacji w 2023 roku
 8. Sprawy bieżące: dalsze wyłączenia oświetlenia w Czerniewicach; przygotowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z BO 2023
 9. Inne sprawy - wolne wnioski
 10. Propozycje zadań do realizacji w najbliższym czasie
 11. Ustalenie terminu następnego spotkania
 12. Zakończenie zebrania

zamknij x