Zebranie Rady Okręgu Nr 4 - 24.04.2023

 • 24 kwietnia 2023 roku odbędzie się kolejne zebranie Rady Okręgu Nr 4.
 • PORZĄDEK SPOTKANIA:
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 23.01.2023 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 20.02.2023 r.
 4. Przedstawienie wysłanej korespondencji: - bieżące interwencje do WŚiE UMT, MZD
 5. Przedstawienie otrzymanej korespondencji: - bieżące sprawy z WŚi E UMT, Biura rady Miasta Torunia, WGK UMT, WKSiI UMT, Centrum Usług Społecznych, MZD, Nadleśnictwa Gniewkowo  
 6. Przeprowadzone spotkania: z Przewodniczącym rady Miasta Torunia; Uroczysta Sesja Rady Miasta w Toruniu; XX posiedzenie Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia
 7. Budżet Obywatelski 2024
 8. Sprawy bieżące: realizowane inwestycje na osiedlu 
 9. Inne sprawy - wolne wnioski: Publikacje w serwisie internetowym Urzędu Miasta Torunia: „Jest umowa na toruński odcinek S10”, „Dofinansowanie do małej retencji”, „Korekty na liniach nr 11, 19 i N90”
 10. Propozycje zadań do realizacji w najbliższym czasie
 11. Ustalenie terminu następnego spotkania
 12. Zakończenie zebrania

zamknij x