Zebranie Rady Okręgu Nr 4 - 26.09.2022

 • 26 września 2022 roku odbyło się kolejne zebranie Rady Okręgu Nr 4.
 • PORZĄDEK SPOTKANIA
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 4.07.2022 r.  (patrz: Protokół ze Spotkania Rady Okręgu Nr 4 - 4.07.2022 | Serwis Rad Okręgów (torun.pl))
 3. Przedstawienie wysłanej korespondencji: MOSiR ws. utrzymania obiektów na terenach rekreacyjno-sportowych; WKSiI UMT ws. konsultacji społecznych przebiegu i częstotliwości kursowania linii komunikacji miejskiej w Toruniu; MZD ws. przywrócenia i poprawnego ustawienia znaków drogowych; WŚiE UMT ws. bieżącego utrzymania zieleni w Czerniewicach; MPO ws. zwiększenia częstotliwości opróżniania koszy na śmieci
 4. Przedstawienie otrzymanej korespondencji: MZD ws. przywrócenia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej w Czerniewicach; WŚiE UMT  ws. utrzymania zieleni w Czerniewicach; WKSiI UMT ws. Budżetu obywatelskiego 2023
 5. Przeprowadzone spotkania: Hospicjum Nadzieja - Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla dzieci
 6. Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023
 7. Propozycje wniosków do Budżetu Miasta Torunia na rok 2023
 8. Inne sprawy - wolne wnioski
 9. Propozycje zadań do realizacji w najbliższym czasie
 10. Ustalenie terminu następnego spotkania
 11. Zakończenie zebrania

  Przebieg spotkanie w prezentacji: Przebieg spotkania Rady Okręgu nr 4 - 26.09.2022 | Serwis Rad Okręgów (torun.pl) 

zamknij x